Wednesday 22 August 2012

לקבוצת האוהבים - מתומר

לכל החברים בקבוצת האוהבים שלום,
אני מקוה שכיף לכם בחופש ושלא חם לכם מדי בישראל.
אנחנו נסענו לצרפת לבקר את סבתא וסבא שלי, שם פגשנו גם את דודה שלי מלונדון עם בני הדודים שלי, מהצד של אבא.

קודם שמתי תמונות מטירה שהלכנו לבקר בה. אבל זאת לא היתה טירה של מלך ומלכה או נסיך ונסיכה אלא של אצילים.


 זה אני בטירה

נחשו איזו חיה אני?
ואיזו חיה אני?

אני ואבא במבוך מחפשים את הדרך החוצה

אני ובני דודים שלי אצל סבתא
אלה תמונות שלי ממקום שבו עושים הרבה מאד תעלולים ועכשיו תיראו מה אני עושה שמהכאן אנחנו בפיקניק אוכלים חיוכי מלונים


וכאן אני עם כל המשפחה, יום לפני שנסענו לניו יורק


No comments:

Post a Comment